Oplysninger om medlemskab:

 

1. Dansk Naturist Union (DNU) benytter det Internationale medlemskort

     (INF - pas) som medlemskort.  

     Medlemskortet er personligt og udstyres med billede af indehaveren.

2.  DNU, som er en paraplyorganisation, kan ikke tilbyde en campingplads eller et område,

     hvor der kan dyrkes naturisme.

     Men, et medlemskort giver mulighed for at udøve naturismen på DNU’s 

     lokalforeningers campingpladser.

     Mange steder giver medlemskortet en mindre rabat, men de bedste   

     fordele opnås ved, at være medlem i en af vores lokalforeninger,

     som ligeledes benytter INF - passet som medlemskort.

     Vi håber derfor, at du/I måske finder en lokalforening i Danmark,

     hvor du/I kan tage del i det sociale samvær.

3. Men, hvis du/I endnu ikke har besluttet dig/jer for, hvilken lokalforening der passer dig/jer,

     kan du blive medlem, direkte under DNU.

 

Vejledning for optagelse direkte under DNU: (Enkeltmedlem)

 

4.  For at blive medlem indsendes en optagelsesblanket vedlagt pasfoto.

      Når DNU har modtaget optagelsesblanket og pasfoto, samt registreret

      indbetaling af kontingent, udstedes medlemskort (INF - pas),

      som derefter sendes til ansøgeren.

5.  Bevis/kvittering for betalt kontingent gives i form af et lille ”frimærke” fra INF,

      med årstal for gyldighedsperiode.

      Dette frimærke betegnes som INF - mærke og klæbes ind i INF - passet.

      Hvert år har INF - mærket ny farve.

6.  Dette Internationale medlemskort kræves mange steder på campingpladser for naturister.

      Ofte gives der så lidt rabat til gengæld. - dog mest i udlandet.

 

 7.  Som enkeltmedlem i DNU, arbejder vi med 3 aldersgrupper, som er lige velkomne,

      men der tages specielt hensyn til de unge:

 

      - Børn, 0 – 18 år er dækket under forældrenes medlemskab. Medlemskort er gratis.

      - Personer, fyldt 18 år, men endnu ikke fyldt 30 år. (Se prislisten)

       - Personer på 30 år og ældre. (Se prislisten)

 

Få flere oplysninger på telefon 70 22 27 26 eller info@dansknaturistunion.dk

 

                                                                       Med venlig hilsen

                                                         Dansk Naturist Union

 

Sidst ændret april 2022.