Dansk Naturist Union

 

Dansk Naturist Union er en paraply organation af tilsluttede naturistforeninger i Danmark.

Bestyrelsen består af tre medlemmer som varetager den daglige drift af DNU.

Disse er valgt på den årlige generalforsamling som består af medlemmer fra de enkelte tilsluttede foreninger.

DNU varetager medlemmernes interesser overfor det internationale naturistorganation kaldet INF. 

DNU administrerer de internationale INF mærker til foreningerne og enkelt medlemmer.

DNU varetager også medlemmernes interesser overfor andre de nordiske lande angående naturistspørgsmål.

DNU varetager forbindelsen til andre camping organationer og frilufts rådet.